poniedziałek, 4 lutego 2019

"Przypadki Agatki" - czyli gramatyka dla najmłodszych.

Witamy w świecie małego dziecka, którego system językowy dopiero się kształtuje!
Ukazały się książeczki autorstwa mojego i Agnieszki Fabisiak-Majcher w serii zatytułowanej „Przypadki Agatki”. 

Książeczki wprowadzają gramatykę języka polskiego na poziomie małego dziecka- przypadki języka polskiego – odmiany rzeczownika.

Kolejne książeczki w ramach serii PRZYPADKI AGATKI:

1. KTO? CO?
2. KOGO? CZEGO?
3. KOGO? CO?
4. O KIM? O CZYM? 
5. Z KIM? Z CZYM?
6. KOMU? CZEMU?

Całość wymyślona i opracowana według prawideł programowania języka polskiego, pokazuje, wyraźnie i misternie, powolne narastanie trudności reguł gramatycznych języka polskiego.

W pierwszej książeczce widzimy wyrazy w mianowniku: onomatopeje, następnie wyrazy dwusylabowe. Zalecane jest ćwiczenie gestu wskazywania palcem.

W kolejnych książeczkach widzimy wyrazy proste, pokazywane w 3 rodzajach języka polskiego w opozycji mianownik: dopełniacz, mianownik:biernik, mianownik: miejscownik, mianownik: narzędnik, mianownik;celownik.

Ten sposób prezentacji prostego materiału ukazuje dziecku coraz to trudniejsze zmiany w końcówkach i w tematach rzeczowników – czyli wszystko to, co nadaje i zmienia znaczenia w języku polskim. 

Niezwykle cenne jest to, iż pojawiają się głównie proste do artykulacji i powtórzenia wyrazy dwusylabowe (też liczba mnoga), które ułatwiają dziecku wymówienie całego wyrazu – dlatego te książeczki są tak atrakcyjne dla dzieci, których język dopiero się rozwija.

Dobór materału wyrazowego wymagał niezwykłej precyzji. Decyzje uwarunkowane były bardzo dokładna analizą słownictwa i reguł gramatycznych potrzebnych małemu dziecku w początkowym etapie rozwoju systemu języka.

Postaram się w kolejnych postach przekazać Państwu więcej ciekawostek z tych prostych, fantastycznych książeczek. Opowiem o zastosowaniu pytania KTO? w odniesieniu do zwierzątek, opowiem o podstawach programowania języka  i doborze materiału wyrazowego.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz