KSIĄŻKI

Chciałabym poniżej przedstawić książki i pomoce edukacyjne, których jestem współautorką. Wszystkie one  służą nauce czytania w języku polskim oraz przygotowaniu do nauki czytania. Szczególnie przydatne są dla dzieci dwujęzycznych, których jednym z języków jest język polski.
Tu serdecznie pozdrawiam moje koleżanki (współautorki): Agnieszkę Fabisiak-Majcher, Martę Korendo, Faustynę Mounis - dziękuję, za miły czas wspólnej pracy i liczę, że będziemy razem cieszyć się jeszcze długo realizacją pomysłów! 

Spis książek mojego autorstwa i współautorstwa:
Autor: Elżbieta Ławczys
"Budowanie struktury zdania" to doskonała pomoc przeznaczona do terapii językowej dzieci i dorosłych.

Zestaw polecamy:
– osobom dorosłym z afazją motoryczną,
– starszym dzieciom z problemami dyslektycznymi,
– dzieciom doskonalącym naukę czytania,
– osobom dorosłym i dzieciom dwujęzyczym,
– uczącym sie języka polskiego jako obcego.

Materiał sprawdzi się zarówno podczas terapii ze specjalistą, jak i w trakcie samodzielnych ćwiczeń w domu.
Pomoc składa się z: – materiału obrazkowego (16 ilustracji),
– etykiet ze zdaniami (po 7 do każdej ilustracji),
– etykiet z wyrazami do samodzielnego układania zdania.

Każdy zestaw zdań zredagowany jest tak, by pokazać narastającą strukturę gramatyczną opisu – od zdań najprostszych „JE”, „PIJE” do skomplikowanych „MAŁA OLA JE DOBRĄ ZUPĘ POMIDOROWĄ Z RYŻEM”, „MAMA ULI PIJE ZIMNĄ WODĘ Z DUŻEJ BUTELKI”. Dzięki stopniowemu rozbudowywaniu zdań, ćwiczący dostrzega coraz więcej szczegółów budowy gramatycznej i coraz więcej niuansów znaczeniowych. Stopień trudności można dopasować do umiejętności, które są ćwiczone w trakcie terapii.


Autor: Elżbieta Ławczys
Pomoc dydaktyczna wspomagająca naukę budowania zdania, a następnie rozbudowywania w nim grupy podmiotu i dopełnienia.

Zestaw polecamy:
– osobom dorosłym z afazją motoryczną,
– starszym dzieciom z problemami dyslektycznymi,
– dzieciom doskonalącym naukę czytania,
– osobom dorosłym i dzieciom dwujęzyczym,
– uczącym sie języka polskiego jako obcego.

Materiał sprawdzi się zarówno podczas terapii ze specjalistą, jak i w trakcie samodzielnych ćwiczeń w domu.
Odpowiedni również do pracy w grupie.

Dzięki czytelnym etykietom, tabelom i starannie dobranym zdjęciom pacjent może odczytywać zdania, obudowując w ten sposób swój słownik bierny.
Autor: Elżbieta Ławczys

  "Łączenie wyrazów w zdania" to zestaw pomocy do nauki budowania prostych zdań oraz rozbudowywania grupy podmiotu i dopełnienia. Ćwiczenia oparte są na czterech prostych zdaniach, do których dołącza się nowe wyrazy, by w ten sposób, stopniowo konstruować rozbudowane zdania.

  Pomoc kształtuje umiejętność zadawania pytań do poszczególnych wyrazów w zdaniu lub zadawania pytań do tego, co widzimy na obrazku. Konstrukcja ćwiczeń wspiera mówienie (zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi).

  W ćwiczeniach zastosowano również materiał obrazkowy – każdy człon różnicujący i rozbudowujący zdanie jest zilustrowany, dlatego też pomoc nadaje się zarówno dla małych dzieci, jak i dla starszych osób uczących się języka polskiego (jako obcego, jako odziedziczonego, jako utraconego – w afazji).

  Zestaw przeznaczony jest dla osób dorosłych z afazją, dla dzieci z afazją i alalią, dla wszystkich pracujących nad rozbudową systemu języka polskiego: niesłyszących, dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera, uczących się języka polskiego jako obcego lub dla dwujęzycznych.
  Autor: Elżbieta Ławczys
   Łączenie cech to zestaw układanek logicznych wspomagających: analizę i syntezę wzrokową, koncentrację i zapamiętywanie, umiejętność odkrywania zasady, według której połączone są poszczególne obrazki, myślenie przez analogię, umiejętność łączenia (syntezy) dostrzeżonych cech.
     
   Ćwiczenia przygotowują do nauki matematyki oraz wspomagają umiejętności odkrywania zasad łączenia cech w systemie języka (zasady gramatyki).

   Ważnym zadaniem zestawu jest nauka językowego opisu rzeczywistości, jej skomplikowanych cech, np. to jest bułka z sałatą i jajkami lub to jest kanapka z serem i pomidorem czy to są dwa czerwone balony w kropki.

   W zestawie znajduje się 20 plansz oraz kartoniki do układania. Ćwiczenia polegają na dopasowaniu odpowiednich obrazków do pól. Poziom trudności układanek jest zróżnicowany, od łatwych dwuelementowych do trudniejszych: trzy- i czteroelementowych.
   Zestaw z serii "Stymulacja i terapia".


    Zeszyt zawiera ćwiczenia czytania ze zrozumieniem na poziomie podstawowym od prostych zdań pojedynczych do pierwszych krótkich tekstów. Zdania w większości zbudowane są z sylab otwartych oraz podstawowych rzeczowników i czasowników. Ćwiczenia mają na celu naukę rozumienia przeczytanego tekstu.

    Aby to osiągnąć, w zestawie zastosowano różnorodne formy zadań, w których dziecko:

    odpowiada na pytania związane z tekstem,
    uczy się zadawać pytania do tekstu,
    układa wyrazy w zdaniu w odpowiedniej kolejności,
    układa poszczególne zdania w odpowiedniej kolejności wydarzeń.
    Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci rozpoczynających naukę czytania w języku polskim.
   • Autorki: Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys
   • Zeszyt zawiera ćwiczenia czytania ze zrozumieniem na poziomie podstawowym od prostych zdań pojedynczych do pierwszych krótkich tekstów.
   • Ćwiczenia mają na celu naukę rozumienia przeczytanego tekstu. Aby to osiągnąć, w zestawie zastosowano różnorodne formy zadań, w których dziecko:
   • odpowiada na pytania związane z tekstem,
   • uczy się zadawać pytania do tekstu,
   • układa wyrazy w zdaniu w odpowiedniej kolejności,
   • układa poszczególne zdania w odpowiedniej kolejności wydarzeń.
   • Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci rozpoczynających naukę czytania w języku polskim.


   Ćwiczenia zintegrowane z serią MOJE SYLABKI.
   Autorki: Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławczys

   Czytam i zadaję pytania to znakomita pomoc w doskonaleniu czytania oraz rozumienia tekstu.  Zeszyt zawiera ćwiczenia czytania ze zrozumieniem na poziomie podstawowym. Ćwiczenia zintegrowane są z serią "Moje sylabki".

   Do krótkich, napisanych prostym językiem opowiadań Autorki przygotowały szereg zadań, których celem jest nauka zadawania i formułowania pytań.

   Zastosowały tu różnorodne formy ćwiczeń:– odpowiadanie na proste pytania (kto? co? gdzie? itp);– uzupełnianie luk w dialogu (zadawanie pytań);– zadawanie pytań do poszczególnych wyrazów w podanym zdaniu;– odpowiadanie na pytania wyboru, typu “prawda/fałsz”, pytania o rozwinięcie (po co? dlaczego?).
   W zeszycie zawarto również praktyczne wskazówki, jak ćwiczyć zadawanie pytań w rzeczywistych, codziennych sytuacjach lub podczas zabawy.
   W nauce towarzyszy dzieciom Pan Pytalski, chłopiec, który wciąż zadaje pytania i uczy, jak je zadawać.
   Polecamy dla uczniów doskonalących czytanie ze zrozumieniem, a także dla dzieci:- dyslektycznych,- dwujęzycznych,- z zaburzeniami komunikacji językowej.    MÓJ PIERWSZY DZIENNICZEK jest doskonałym treningiem komunikacji, uczącym dziecko językowego wyrażania siebie, nazywania emocji, opisywania rzeczywistości. Aby skutecznie wykształcić te umiejętności, w dzienniczku zawarto kilkadziesiąt tematów - opisów sytuacji, które mogą się zdarzyć każdego dnia każdej osobie.

    Uporządkowanie tematyczne dostarcza gotowych wzorów, na podstawie których rodzice lub dziecko będą wprowadzać nowe, bliskie wątki zaczerpnięte z codziennych zdarzeń w życiu rodziny.

    Przykładowe dialogi mają nauczyć małych redaktorów budowania prostych wypowiedzi.

    Prowadząc DZIENNICZEK Twoje dziecko nauczy się:
    - postrzegania czasu (na każdej karcie przewidziano miejsce do wpisania daty i nazwy dnia tygodnia),
    - zadawania pytań i formułowania odpowiedzi (pomogą w tym przykładowe dialogi tematyczne),
    - opisu własnych emocji i uczuć.

    Dla kogo DZIENNICZEK?
    - Dla wszystkich dzieci – bez problemów z nabywaniem języka, uczących się czytać oraz tych umiejących już czytać i pisać.
    - Dla dzieci będących w trakcie terapii logopedycznej i psychologicznej (z afazją, alalią, niesłyszących, dyslektycznych).
    - Dla dzieci dwujęzycznych - szczególna grupa dzieci, potrzebująca wsparcia rozwoju języka polskiego.

    Więcej o dzienniczku TU i TU.   • Moje sylabki (www)

   • MOJE SYLABKI to propozycja edukacyjna dla wszystkich dzieci uczących się czytać. Szczególnie polecane są dla młodszych dzieci z grup ryzyka dysleksji oraz starszych dyslektycznych.

    Ćwiczenia mogą posłużyć również jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych do pracy z uczniami z zaburzeniami komunikacji językowej. Doskonale ułatwiają naukę czytania dzieciom w normie rozwojowej a także tym, dla których język polski jest językiem obcym. Zestawy zawierają materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Ćwiczenia zostały opracowane tak, by mogli z nich korzystać nauczyciele, logopedzi i pedagodzy w swojej pracy terapeutycznej oraz rodzice w czasie nauki i zabawy z dziećmi w domu.

    Zobacz więcej w serwisie www.sylaba.info   • Moje układanki (www)

   • MOJE UKŁADANKI to pomoc edukacyjna dla dzieci uczących się czytać. Polecana także dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Zestaw zawiera materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.

    Jest uzupełnieniem serii MOJE SYLABKI i pozwala na zwielokrotnienie ćwiczeń, co jest niezbędne w nauce czytania. Układanki są skonstruowane tak, aby w formie zabawy wykorzystać wszystkie możliwości dziecka.   • Zabawy sylabowe (www)

   • KRZYŻÓWKI SYLABOWE to zestaw plansz edukacyjnych przeznaczony do pracy z dziećmi rozpoczynającymi naukę czytania. Materiał został opracowany w oparciu o metodykę Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Dzięki rysunkowej formie krzyżówek oraz zastosowaniu haseł sylabowych uczeń otrzymuje atrakcyjną pomoc w nauce czytania.

    ZDANIA SYLABOWE to zestaw plansz edukacyjnych przeznaczony do pracy z dziećmi w początkowym etapie nauki czytania. Materiał opracowano w oparciu o metodykę Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej.

      


   • Zabawy Tutusia (www)

   • ZABAWY TUTUSIA to wyjątkowe zestawy edukacyjne wspomagające rozwój mowy, przeznaczone dla dzieci od 1 do 3 roku życia.

    W pudełku znajdują się książeczki i karty do zabaw z maluchem. Starannie dobrane, proste teksty oraz barwne ilustracje młodych grafików zapewniają atrakcyjną i wartościową publikację dla najmłodszych. Całość została opracowana przez specjalistów w dziedzinie psychologii i logopedii.

    ZABAWY TUTUSIA są częścią programu „Zaczynamy od zabawy” (www.od-zabawy.pl), którego celem jest wspomaganie rozwoju dziecka i pogłębianie jego relacji z osobą dorosłą poprzez wspólną, radosną zabawę.

      


   • Moje pierwsze słowa (www) 

   • Moje Pierwsze Słowa powstały z myślą o małych dzieciach – w wieku od 6 miesiąca do lat 3, są przeznaczone do wspólnej zabawy dziecka z rodzicami. Zaproponowane tu gry uczą poprzez zabawę: wspomagają rozwój mowy dziecka i – w następnym etapie – ułatwiają naukę czytania.

    Część pierwsza zawiera obrazki ilustrujące pierwsze wypowiadane samogłoski oraz wyrażenia dźwiękonaśladowcze (KO KO, HAU, MIAU itd.).

    Część druga zawiera ilustracje przedmiotów z bliskiego otoczenia dziecka, np. zabawki: miś, lala, auto; zwierzęta: żaba, foka i inne.

      


   • Seria stymulacja i terapia
    1. Myślenie przyczynowo skutkowe (www)
    2. Myślenie przyczynowo-skutkowe to zestaw obrazkowy rozwijający u dzieci umiejętność rozumienia tego, co było najpierw, co potem, co było przyczyną, a co jest skutkiem oraz linearnego porządkowania bodźców.

    3. Analiza i synteza wzrokowa (www) 
    4. Analiza i synteza wzrokowa to zestaw ćwiczeń przygotowujących dzieci do nauki czytania i pisania lub pomagających w pokonaniu trudności z nabywaniem tych umiejętności.

    5. Kategoryzacja (www)
    6. Kategoryzacja to zestaw ćwiczeń usprawniających procesy myślowe dzieci. Zdolność dokonywania kategoryzacji jest jednym z podstawowych wyznaczników inteligencji człowieka. Proponowany zbiór ćwiczeń ułatwia stymulację procesów myślowych dzieci prawidłowo rozwijających się.

    7. Szeregi i sekwencje (www) 
    8. Pierwszy zestaw ćwiczeń z serii Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania to doskonała pomoc dla rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych, która znacznie obniży ryzyko dysleksji oraz usprawni funkcjonowanie dziecka w szkole. Ćwiczenia pomogą dzieciom pokonać trudności z odczytywaniem zasad, powtarzaniem elementów w odpowiedniej kolejności, zachowaniem kierunku od lewej do prawej, a więc przygotują do nauki czytania i pisania.