sobota, 25 kwietnia 2015

(Nie)łatwe powroty do domu? - projekt skierowany do rodzin i dzieci powracających do Polski


W zeszłym roku do Polski wróciło kilka znajomych rodzin z dziećmi. Niekiedy opowiadają mi o swojej adaptacji w "starym-nowym" kraju. Są to przeżycia różne, ale jednak najczęściej niełatwe - nawet jak wiodą ku dobremu. Rodzice i dzieci zmagają się z sytuacjami, w których mało kto może im pomóc. Najczęściej musza radzić sobie sami. Twierdzą, że nauczyciele nie są przygotowani do pracy z dziećmi dwujęzycznymi.
Ja sama wspieram tych rodziców radą lub jedynie/aż dobrym słowem. 
Cieszę się wiec, że mogę się podzielić informacją o projekcie (Nie)łatwe powroty do domu? - spójrzcie na szczegóły: może otwiera się nowe okienko dla takich rodzin. Podzielcie się tą wiadomością ze znajomymi.
Zachęcam serdecznie do przekazania informacji !!!
"W polskich szkołach coraz częściej pojawiają dzieci i młodzież, które wracają z emigracji. Do tej pory jednak niewiele wiadomo na temat trudności, z jakimi się spotykają, czego skutkiem są trudności w udzielaniu im skutecznego wsparcia.
W odpowiedzi na tę lukę powstał projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”, który prowadzony jest przez Fundację Centrum im. Bronisława Geremka we współpracy z zespołem psycholożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i SWPS, pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.
Projekt objęty jest honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Małopolskiego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Celem badań jest zebranie informacji na temat przebiegu procesu adaptacji dzieci i młodzieży powracających do Polski oraz przygotowanie rekomendacji dla:
  • rodziców dzieci i młodzieży, którzy już powrócili lub dopiero planują powrót do Polski;
  • nauczycieli i nauczycielek pracujących z takimi uczniami i uczennicami;
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych wspierających uczennice i uczniów powracających."
Więcej przeczytać można na stronie: http://nielatwepowroty.pl/

środa, 1 kwietnia 2015

Wesołego Alleluja!!!

Wybieramy się do Polski, więc nas nie będzie 2 tygodnie. Będziemy w Polsce kultywować i obserwować tradycje ;-) Zrobimy zdjęcia dla dzieci! Może dzienniczek napiszemy...

Życzymy więc:Wszystkim!
Cieszcie się wiosennym odrodzeniem i Zmartwychwstaniem.