Dwujęzyczność – CENTRUM TERAPEUTYCZNE

OFERTA:

1.  Język polski  on-line. Terapia logopedyczna on-line –SKYPE . Nauka języka polskiego.
  •          Terapia językowa/logopedyczna w języku polskim dzieci mających różnorodne problemy z rozwojem językowym. Terapia metodą krakowską.
  •          Nauka języka polskiego dzieci i dorosłych (+ czytanie po polsku).

Szczegółowe informacje:  dwujezycznosc.logopedzi@gmail.com lub tel.: +48 600 940 264

Gabinet on-line czynny:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
godziny przedpołudniowe- do uzgodnienia
godziny przedpołudniowe- do uzgodnienia
godziny przedpołudniowe- do uzgodnienia
godziny przedpołudniowe- do uzgodnienia
godziny przedpołudniowe- do uzgodnienia
-----
----
----
-----
-----
17.00 – 19.00
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
-----
-----

2.   Programowanie języka polskiego – pisanie programów dla dzieci i dorosłych.
Szczegółowe informacje: 
dwujezycznosc.logopedzi@gmail.com lub tel.: +48 600 940 264

3.  Turnusy terapeutyczne w Polsce:
Intensywna (kilka godzin dziennie), indywidualna terapia językowa/logopedyczna w języku polskim dzieci mających różnorodne problemy z rozwojem językowym. Terapia metodą krakowską.

Szczegółowe informacje:  dwujezycznosc.logopedzi@gmail.com lub tel.: +48 600 940 264

4. Turnusy językowe w Polsce:
Intensywna nauka języka polskiego, nauka czytania po polsku, nauka wykorzystania językowych kompetencji w sytuacji. Wsparcie merytoryczne rodziny. Stworzenie programu nauki języka.
Możliwość kursu indywidualnego jedno dziecko  (rodzina) – terapeuci
lub do czworga dzieci (z jednej rodziny lub kilkorga dzieci z różnych rodzin).

Szczegółowe informacje: dwujezycznosc.logopedzi@gmail.com lub tel.: +48 600 940 264

5. Konsultacje dla rodziców


ZASADY PRACY ON-LINE
Zajęcia trwają 60 min. – w tym około 45 minut zajęcia z dzieckiem a około 15 rozmowa/wskazówki dla rodziców.
Zajęcia z dorosłymi 60 min.
Możliwość wystawienia faktury. W niektórych krajach można ubiegać się o zwrot kosztów terapii w ubezpieczalniach (Niemcy, Francja, Włochy)

CENNIK:
Cena ustalana indywidualnie.

Opłata w euro lub złotówkach na konto bankowe.


TERAPEUCI:

dr Elżbieta Ławczys
doktor językoznawstwa, logopeda, nauczyciel języka polskiego jako obcego, terapeuta szkoły krakowskiej.  W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej, nauką języka polskiego osób dwujęzycznych. 
Zainteresowania swoje ukierunkowała w stronę dwukulturowości i dwujęzyczności – szczególnie małych dzieci.
Opiekun merytoryczny turnusów dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi, organizowanych corocznie w Polsce.
Współpomysłodawczyni Klubów Tutusia – miejsc, w których spotykają się mamy Polki.
Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania oraz programowanie języka u dzieci dwujęzycznych. Interesuje się szczególnie tematyką dialogu - rozmowy jako formy komunikacji.
Autorka wielu pomocy edukacyjnych do nauki czytania po polsku (www.wydawnictwowir.pl).
Autorka bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com , na którym już od kilku lat przybliża tę tematykę rodzicom dzieci dwujęzycznych.
Członek rady programowej  oraz trener ODN Wspólnoty Polskiej – prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli.
Mama trójki dwujęzycznych dzieci.

mgr Małgorzta Śliwa
polonista i logopeda, koordynator (i prowadząca zajęcia) turnusów wakacyjnych dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi.
Polonista (filologia polska na UJ w Krakowie) i logopeda (studia podyplomowe z logopedii w UP w Krakowie). Mama trojga dzieci.
Zainteresowania: językoznawstwo, kultura języka, dwujęzyczność.
Terapeuta dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, z opóźnionym rozwojem mowy, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych oraz dwujęzycznych. Pracuje nad rozwojem języka u starszych dzieci dyslektycznych i dwujęzycznych, udziela wsparcia w pracy z tekstem czytanym i pisanym oraz kształtowaniu umiejętności rozumienia i samodzielnej pracy z tekstem pisanym.
Korekta wad wymowy.